Friday, October 29, 2010

HARI YANG DILARANG BERBEKAM DARAH


Setiap hari RABU kerana hari tersebut turunnya penyakit kusta.